Revolving/Myofasciell behandling

Revolving är en myofasciell teknik där man arbetar med att lösgöra fascian (hinnan runt muskeln) så att man återskapar möjligheten till rörelse genom att bryta negativa rörelsemönster.

Jag börjar med att scanna av hela kroppen och kanske göra några muskeltester för att hitta ev. obalanser och spänningar i musklerna. Därefter börjar jag att behandla de områden där spänningar och låsningar finns. Behandlingen utförs med vax istället för olja med långsamma drag över musklerna och fasciaslingorna för att få kroppen att själv släppa på spänningarna. Behandlingen upplevs ofta väldigt avslappnande och behaglig.

Första gången man bokar behandlande massage eller revolving rekommenderar jag att man bokar minst 75 minuter så man i lugn och ro hinner gå igenom vilka delar av kroppen som behöver behandlas.

Revolving/myofasciell behandling 60 minuter – 700 kr

Revolving/myofasciell behandling 75 minuter – 790 kr

Revolving/myofasciell behandling 90 minuter – 950 kr